Author: Electrohome G05-801 Monochrome XY Issue 1 Atari TM-146